Ali lahko spreminjam dovoljenja za mapo, ki sem jo dal/a v skupno rabo?

Če si mapo delil/a preko možnosti Dodaj osebe, lahko osebam dodeliš različne pravice tako, da klikneš na Spreminjanje zraven vsake osebe in iz seznama izbereš želene pravice. Določiš lahko, kdo lahko komentira (in vidi komentarje), spreminja datoteke znotraj deljene mape, ustvari povezave za deljenje in povezave za prejem ali upravlja z deljeno mapo.

Če izbereš možnost komentira (in vidi komentarje), lahko uporabnik, ki mu je mapa dana v skupno rabo, komentira in vidi komentarje drugih uporabnikov v datotekah Microsoft Office v skupni rabi (Microsoftov Word, Excel ali PowerPoint). Če želiš dodati komentarje, odpri želeno datoteko in klikni gumb Pripombe v zgornjem desnem kotu dokumenta.

Če drugim uporabnikom dodeliš pravice, da lahko spreminjajo datoteke znotraj deljene mape, lahko ti uporabniki urejajo Deljene datoteke Microsoft Office (Microsoftov Word, Excel, PowerPoint).

Če drugim uporabnikom dodeliš pravice, da lahko ustvarjajo povezave za deljenje, bodo lahko delili datoteke ali mape iz mape v skupni rabi prek možnosti Pošlji povezavo. Če jim dodeliš pravice, da bodo lahko ustvarili povezave za prejem, pa bodo lahko ustvarili povezavo, ki bo drugim osebam omogočila dodajanje datotek v mapo v skupni rabi (tj. možnost Prejmi povezavo.

Če drugim uporabnikom dodeliš pravice, da lahko upravljajo z deljeno mapo, bodo lahko v mapo v skupni rabi dodali druge uporabnike, odstranili uporabnike, s katerimi je mapa že v skupni rabi, ali spremenili njihova dovoljenja.

Opomba: dovoljenja so dodeljena za celotno mapo v skupni rabi hkrati. Opomba: za urejanje MS Officeovih datotek mora imeti uporabnik ustvarjen plačljiv račun, ne glede na to ali so datoteke v skupno rabo dane prek plačljivega računa. Uporabnik, ki želi urejati datoteke, mora imeti ustvarjen plačljiv račun. Opomba: MS Officeovih datotek ne more urejati več uporabnikov hkrati. Ko bo imel en uporabnik datoteko odprto, si jo bodo drugi lahko le ogledali ali naredili kopijo.