Katere oblačne storitve lahko povežem s svojim Koofrovim računom?

Kako lahko povežem svoj Koofrov račun z Dropboxovim računom?

Kako lahko povežem svoj Koofrov račun z Google Drive računom?

Kako lahko povežem svoj Koofrov račun z OneDrive računom?

Kaj je napaka pri povezavi Koofra in OneDrive računa "Using application 'Koofr' is currently not supported for your organization (your-domain) because it is in an unmanaged state"?

Ali lahko svoj Koofrov račun povežem tudi s svojim poslovnim OneDrive računom?

Kako lahko povežem svoj Koofrovov račun z Amazon Drive računom?

Kako vem, da so vse datoteke, ki jih vidim na Koofru enake, kot če bi jih gledal/a neposredno v računu povezane oblačne storitve (Dropbox, Google Drive, One Drive)?

Ali povezovanje z drugimi oblačnimi storitvami vpliva na moj prostor v Koofrovem računu?

Ali bodo z izbrisom datoteke oziroma mape v povezani oblačni storitvi datoteke oziroma mape na Koofru samodejno posodobljene?

Ali z izbrisom datoteke oziroma mape iz Koofra izbrišem tudi datoteko oziroma mapo v računu povezane oblačne storitve?

Kako lahko povežem sekundarni Dropbox račun s Koofrom?

Kako lahko povežem sekundarni Google Drive račun s Koofrom?

Kako lahko povežem sekundarni OneDrive račun s Koofrom?

Kako lahko povežem sekundarni Amazon Drive račun s Koofrom?

Kako lahko v Koofrovi spletni aplikaciji odstranim povezane oblačne storitve? Ali bo to vplivalo na moje datoteke v povezani storitvi?

Kaj so znaki, dodani k imenom datotek iz Google Drive računa na Koofru?

Ali lahko datoteke, ki so shranjene v povezanih oblačnih storitvah, odprem neposredno na Koofru?

Ali lahko s pomočjo Koofrove namizne aplikacije sinhroniziram svoje datoteke z Dropbox/Google Drive/OneDrive računom?

Kako lahko prenesem vse svoje datoteke oziroma mape iz povezanih oblačnih storitev na Koofr, če drugih storitev ne želim več uporabljati?

Zakaj ne morem ustvariti povezav za skupno rabo na povezanih Dropbox/Google Drive/OneDrive računih?

Ali obstajajo omejitve pri prenosu na povezane oblačne storitve?

Zakaj ne morem povezati svojega računa Koofr s ponudniki oblačnih storitev, ki datoteke samodejno šifrirajo na strani odjemalca?

Zakaj na Koofru ne vidim vseh svojih datotek oziroma map iz povezanega računa OneDrive?

Ali lahko Koofr povežem tudi s svojim računom Google Team Drive?

Zakaj na Koofru ne vidim vseh svojih datotek oziroma map iz povezanega računa Google Drive?

Koliko zunanjih oblačnih hramb (Dropbox, OneDrive, Google Drive) lahko povežem s Koofrom?

Kaj pomeni napaka “You can connect 1/3/6/10 accounts per cloud storage provider”?

Zakaj po uspešni povezavi Dropbox/Google Drive/OneDrive računa s Koofrom prejemam sporočilo o napaki in na Koofru ne vidim seznama datotek s povezanega računa?