Kako izberem datoteko/mapo ali več datotek/map na svoji Android napravi?

Pogled seznam: Prva možnost je, da pritisneš in držiš datoteko/mapo. Tako jo izbereš. Ko je datoteka/mapa izbrana, se zraven nje pojavi kljukica. Če želiš izbrati več datotek, pritisni na datoteke, ki jih želiš izbrati in poleg vseh izbranih datotek se bodo pojavile kljukice. Druga možnost pa je, da pritisneš na Meni več možnosti v zgornjem desnem kotu ekrana in pritisneš na Izberi. Nato pritisni na datoteko/mapo ali na več datotek/map, ki jih želiš izbrati. Ko se pojavijo kljukice, so datoteke/mape izbrane. Iz Menija več možnosti lahko izbereš tudi možnost Izberi vse. Tako bodo vse datoteke/mape izbrane naenkrat.

Pogled Galerija: Prva možnost je, da pritisneš in držiš datoteko/mapo. Tako jo izbereš. Ko je datoteka/mapa izbrana, se na njej pojavi kljukica. Če želiš izbrati več datotek, pritisni na datoteke, ki jih želiš izbrati in na vseh izbranih datotekah se bodo pojavile kljukice. Druga možnost pa je, da pritisneš na Meni več možnosti v zgornjem desnem kotu ekrana in pritisneš na Izberi. Nato pritisni na datoteko/mapo ali na več datotek/map, ki jih želiš izbrati. Ko se pojavijo kljukice, so datoteke/mape izbrane. Iz Menija več možnosti lahko izbereš tudi možnost Izberi vse. Tako bodo vse datoteke/mape izbrane naenkrat.