Kako upravljam povezave za deljenje Pošlji povezavo/Prejmi datoteke na iOS/Android napravi?

Android: Pritisni na ikono hamburgerja (tri horizontalne črte) v levem zgornjem kotu zaslona, da odpreš meni in izberi Povezave. Na tem mestu si lahko ogledaš vse ustvarjene povezave. Izbereš lahko, katere ustvarjene povezave si želiš ogledati: povezave za deljenje ali povezave za prejem. Povezave lahko tudi urejaš oz. odstraniš, kar storiš s pritiskom na ikono svinčnika ali vidiš njihovo lokacijo.

iOS: Currently, there is no way to view the share links in one place on the iOS device. But if you tap on Shared in the Main menu you can see which files/folders are shared and which way they are shared by looking at their icons (The purple coloured icons mark the files /folders that are shared with you and the blue ones mark the files/folders that you shared with others). You can manage your links in the Koofr WebApp.

iOS: Trenutno na iOS napravah ni mogoče pogledati in upravljati povezav za deljenje na enem mestu. S pritiskom na Deljeno pa si lahko ogledaš vse datoteke oz. mape, ki jih deliš. Iz ikon datotek/map lahko vidiš, katere datoteke/mape so v skupni rabi in na kakšen način so deljene (vijolične ikone označujejo datoteke/mape, ki si jih dobil/a v skupno rabo, modre ikone pa tiste, ki si jih dal/a v skupno rabo). Svoje povezave za deljenje lahko urejaš v Koofrovi spletni aplikaciji.