Ali lahko kopiram ali premikam datoteke iz Koofrove spletne/mobilne aplikacije na Koofr Vault?

Ne. Koofr Vault je storitev, ki datoteke šifrira na strani odjemalca. Zato ni mogoče kopirati ali premikati nešifriranih datotek ali map iz Koofrove spletne ali mobilne aplikacije v šifrirano mapo na Koofr Vault-u, saj te datoteke oziroma mape ne bodo šifrirane. Edini način za dodajanje datotek oziroma map v Safe Box je, da jih naložiš preko Koofr Vault spletne aplikacije ali mobilnih aplikacij za iOS/Android ali s pomočjo orodja rclone.