Ali lahko omogočim funkcijo samodejnega zaklepanja svojih Safe Box-ov?

Da. V spletni in mobilni aplikaciji Koofr Vault lahko omogočiš funkcijo samodejnega zaklepanja Safe Box-ov (ang. Safe Box auto locking feature). Nastaviš lahko časovno omejitev nedejavnosti, po kateri se bodo tvoji Safe Box-i samodejno zaklenili. Privzeta časovna omejitev je 1 ura. Poleg tega lahko omogočiš samodejno zaklepanje svojih Safe Box-ov, ko preklapljaš med aplikacijami ali zakleneš zaslon mobilnega telefona. Te nastavitve lahko omogočiš za vsak Safe Box posebej.

Opomba: Koofr Vault je trenutno na voljo samo v angleškem jeziku.