Kaj so znaki, dodani k imenom datotek iz Google Drive računa na Koofru?

Google Drive omogoča uporabo enakih imen datotek za več datotek oziroma map v mapi. Ker nobena druga platforma, ki jo podpiramo (vključno z našo) ne dovoljuje tega, bi lahko prišlo do napak pri kopiranju/premikanju/prenosu tako poimenovanih datotek oziroma map znotraj Koofra. Če je na Koofru več Google Drive datotek oz. map v posamezni mapi poimenovanih z istim imenom, imenom teh datotek oz. mapam dodamo 8 edinstvenih znakov. Takšno poimenovanje datotek oziroma map je prikazano le na Koofru. Ime datoteke oziroma mape v Google Drive računu ne bo spremenjeno.

Prav tako lahko opaziš, da so datoteke oziroma mape, ki vsebujejo nedovoljene znake (npr. /), prikazane z nadomestnimi znaki (npr. 2017/06 je prikazano kot 2017-06). Takšne spremembe imen znotraj Koofra omogočajo, da vse operacije na teh datotekah oziroma mapah potekajo uspešno in brez napak.